tác giả

Thầy Đinh Ngọc Ân

Tiến Sĩ Đinh Ngọc Ân

thông tin tác giả

Thầy Đinh Ngọc Ân hiện là một chuyên gia hàng đầu về Cơ- điện tử ôtô và các loại xe ôtô hiện đại và đang chủ trì đào tạo kỹ sư chuyên ngành “Cơ- điện tử ôtô và xe chuyên dụng”