tác giả

Thầy Hồ Xuân Năng

Tiến Sĩ Hồ Xuân Năng

thông tin tác giả

Tiến Sĩ Hồ Xuân Năng là một chuyên gia hàng đầu về Cơ- điện tử ôtô và các loại xe ôtô hiện đại.