tác giả

tác giả Lê Anh Thái

CHUYÊN GIA LÊ ANH THÁI

thông tin tác giả

Giảng viên Lê Anh Thái – Giảng viên chính thức tại VATC

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tại xưởng dịch vụ các hãng xe

Các vị trí từng đảm trách: 

  • 06 năm tổ trưởng tổ sửa chữa chung Mercedes Trường Chinh
  • 06 năm Kỹ thuật viên BMW Euro Auto
  • 02 năm tổ trưởng tổ sửa chữa chung Toyota Ninh kiều
  • 01 năm tổ trưởng tổ sửa chữa chung Honda Bình Dương

03 năm Quản đốc Volvo Việt Nam