tác giả

Tác hỉa Nguyễn Đình Thống

Chuyên Gia Nguyễn Đình Thống

thông tin tác giả

MR. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG

Giám đốc đào tạo VATC

Từng giữ nhiều vị trí key chủ chốt trong các đại lý ô tô tại Việt Nam. Hiện đang là giám đốc đào tạo và trực tiếp huấn luyện, giảng dạy cho các khóa học tại trung tâm VATC:

  • Tốt nghiệp đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM chuyên ngành ng nghệ ô tô
  • Hơn 20 năm đảm nhiệm các vị trí phụ trách kỹ thuật và dịch vụ tại các đại lý ô tô

Các vị trí từng đảm trách: 

  • 5 năm Mercedes Việt Nam: Chuyên viên huấn luyện và hổ trợ kỹ thuật hệ thống đại lý toàn quốc.
  • 7 năm Quản đốc xưởng BMW Euro Auto
  • 2 năm Trưởng phòng dịch vụ Honda cộng hoà.
  • 5 năm Giám đốc dịch vụ Toyota Ninh Kiều
  • 3 năm Giám đốc dịch vụ Volvo Việt nam.
  • Hiện tai : Giám đốc đào tạo VATC + Giám đốc dịch vụ Micas